Η εταιρεία αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και προσαρμόζει τις υπηρεσίες της αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού της. Στα πλαίσια των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας σας ενημερώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με δικά μας μέσα να συλλέξουμε και να μεταφέρουμε τα υλικά προς ανακύκλωση από τον χώρο που εσείς θα μας υποδείξετε, σε τιμές εξαιρετικά ανταγωνιστικές.Οι τιμές θα ορίζονται πάντα την ημέρα της αγοράς και ζύγισης τους και η πληρωμή γίνεται αμέσως με την έκδοση του τιμολογίου. 

Η εταιρεία διαθέτει όλα τα νόμιμα έγγραφα που απαιτούνται , όπως άδεια λειτουργίας και άδεια συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών.

 

Αναλαμβάνουμε:

 

  • Αποξηλώσεις μεταλλικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων | κτιρίων και εργοστασίων
  • Κοπές μηχανημάτων βαρέως τύπου – ελαφρού τύπου
  • Εκποιήσεις βιομηχανικών προϊόντων δημοσίων ή άλλων οργανισμών
  • Παραλαβές μεταλλικών υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών
  • Παραλαβές μεταλλικών οικιακών απορριμμάτων Δήμων, Νομαρχιών, Δημόσιων φορέων & Οργανισμών
  • Aνέλκυση και κοπή πλοίων